CNC obrábění dřeva s pěti řízenými osami

O NÁS

Nabízíme profesinální soustružnické práce. Vyrábíme dřevěné prvky pro truhlářskou výrobu v malých i velkých sériích.

Poskytujeme kompletní služby od vypracování grafického návrhu přesně podle Vašich požadavků, přes odzkoušení prototypu, po následnou sériovou výrobu.

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:
Pořízení technologií firmou ANOTA PLUS s.r.o. Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008252

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram TECHNOLOGIE a je zaměřen na pořízení technologií za účelem inovace a modernizace výrobního postupu a rozšíření výroby nábytkových nožiček z masivního dřeva. Cílem projektu je rozšíření a zásadní inovace výrobních technologií a navazujících výrobních postupů. Nové technologie spolu s využitím dosavadních znalostí společnosti povedou k vytvoření inovovaného výrobního procesu. Díky tomu bude moci naše společnost poskytovat služby v oblasti úpravy dřevěného masivu (v požadovaném rozsahu a kvalitě) nejen současným odběratelům, ale i dalším subjektům. Nadto budeme moci rozvíjet ambice v oblasti výroby kompletního nábytku. Pořízením nových strojů s vyššími užitnými parametry dojde k zefektivnění celého procesu výroby, zvýšení její kapacity a variability a snížení energetické a materiálové náročnosti. Dojde k výraznému zlepšení pozice firmy na trhu a zvýšení kvality výroby prostřednictvím orientace na sofistikovanější produkci.

Projekt bude dokončen v druhém pololetí 2018.

anota-dotační titul